Ik ben met Christus gekruisigd

bijbelboek: (Gal. 2:20, HSV) - Henk de Bie, 2014

Ik ben Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;
en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,
Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.