Ik mag door Uw grote liefde

bijbelboek: (Ps. 5:8-9, NBV) - Henk de Bie, 2005

Ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar Uw heilige tempel.
Leid mij langs mijn belagers, HEER, door Uw gerechtigheid, maak effen de weg die U mij wijst.
© NBV: Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007