Ik zal de naam des HEREN uitroepen

bijbelboek: (Dt. 32:3-4, NBG) - Henk de Bie, 2001

Ik zal de naam des HEREN uitroepen; geeft grootheid onze God, de Rots, wiens werk volkomen is omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951