Indien iemand achter Mij wil komen

bijbelboek: (Luc. 9:23-24, NBG) - Henk de Bie, 2000

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951