Jubel luide, gij dochter van Sion

bijbelboek: (Zach. 9:9, NBG) - Henk de Bie, 2007

Jubel luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem!
Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
En hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde.

© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951