Laat mij in de morgen Uw liefde horen

bijbelboek: (Ps. 143:8-10, NBV) - Henk de Bie, 2014

Laat mij in de morgen Uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.
Verlos mij van mijn vijanden, HEER, bij U zoek ik bescherming.
Leer mij Uw wil te volbrengen, U bent mijn God, laat Uw goede Geest mij leiden over geëffende grond.
© NBV: Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007