Looft de HERE, roept zijn naam aan

bijbelboek: (Ps. 105:1-5, NBG) - Henk de Bie, 2001

Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; Zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn heilige naam, het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan de wonderen die Hij heeft gedaan.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951