Maar ik zal uitzien naar de HERE

bijbelboek: (Mic. 7:7-8, NBG) - Henk de Bie, 1999

Maar ik zal uitzien naar de HERE, ik zal uitzien naar de HERE, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Verblijd u niet over mij mijn vijandin: al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan;
al zit ik in het duister, de HERE zal mij tot licht zijn.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951