Maar uit Hem is het

bijbelboek: (1 Cor. 1:30, NBG) - Henk de Bie, 2004

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951