Maar verheugen zullen zich allen

bijbelboek: (Ps. 5:12-13, NBG) - Henk de Bie, 2000

Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951