Mijn geliefde is afgedaald

bijbelboek: (Hooglied, NBG) - Henk de Bie, 1986

Mijn geliefde is afgedaald naar Zijn hof, naar de balsembedden, om Zich te vermeien in de hoven, om lelieën te plukken.
Van mijn Geliefde ben ik en van mij is mijn Geliefde: die te midden der lelieën weidt.
Ontwaak noordenwind, en kom, zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn balsemgeuren stromen. Geliefde kom, ja kom tot Uw hof en eet daarvan de kostelijke vrucht.
Ik ben gekomen tot Mijn hof, o mijn zuster, bruid, Ik plukte Mijn mirre en Mijn balsem, Ik at Mijn raat en Mijn honing.
Van mijn Geliefde ben ik en van mij is mijn Geliefde: Jezus, uitblinkend boven tienduizend.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951