HERE mijn hart is niet hovaardig

bijbelboek: (Ps. 131, NBG) - Jaap Meijer, 1982

HERE, mijn hart is niet hovaardig, en mijn ogen zijn niet trots;
ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.
Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder;
als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël hope op de HERE van nu aan (en) voor immer.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951