Ten dage dat ik riep

bijbelboek: (Ps. 138:3,5-6, NBG) - Henk de Bie, 2002

Ten dage dat ik riep hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Zij zullen zingen van de wegen des HEREN, want de heerlijkheid des HEREN is groot. Want de HERE is verheven en Hij aanschouwt de nederige.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951