Toon uw daden aan uw dienaren

bijbelboek: (Ps. 90:12-17, NBV) - Henk de Bie, 2014

Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend aan hun kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Keer u tot ons, Heer hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren.
Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

© NBV: Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007