Vurig verwachte ik de HERE

bijbelboek: (Ps. 40:1-5, NBG) - Henk de Bie, 1984

Vurig verwachte ik de HERE; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel.
Mogen velen het zien en vrezen en op de Here vertrouwen. Welzalig de man, wie de Here tot zijn vertrouwen heeft gesteld.
Hij stelde mijn voeten op een rots, en mijn schreden maakte Hij vast.
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofgezang aan onze God.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Dit is mijn eerste lied, geschreven toen ik net tot geloof was gekomen. Met een belofte die jaren later uitkwam: Hij gaf mij een nieuw lied in de mond. Het zijn er een paar meer geworden…

Ik heb altijd wel geloofd dat God bestond, maar Hij leek zo ver weg. Ik heb in mijn tienertijd een behoorlijk donkere periode gekend waar ik op zoek was maar in een heel verkeerde richting. Ik zakte steeds verder weg in het moeras en wist dat ik God nodig had. Alleen wist ik niet hoe, helaas werd mij dat ook in de kerk waar ik kwam niet verteld…

Je grijpt alles aan zolang je nog kan, want een mens wil vooral zelf dingen oplossen. O ja, ik heb het nodige geprobeerd om het gat in mijn leven te vullen en grip (en rust) te vinden: muziek, sport, transcedente meditatie, enz. Maar er komt een moment dat het slijk aan je lippen komt en je niet meer grijpen kan. Dat is het moment om te roepen, vanuit een vurig verlangen.

Ik was zo depressief geworden dat ik op een kwade dag gif had ingenomen en een eind aan mijn leven wilde maken. Ik hoopte op iets als reïncarnatie of dat God wel vond dat ik het goed genoeg had gedaan. Ik draaide weg en heb een onbeschrijfelijke ontmoeting met God in het Licht gehad: ik wist op dat moment dat ik verloren was omdat ik niets met Jezus had gedaan. Ik heb God gevraagd om een nieuwe kans en kwam weer bij bewustzijn – het gif kwam er uit. Het lijkt niet echt op een vurige uitroep, maar kwam wel uit mijn tenen.

Wat ben ik blij met een biddende oma en moeder. Ik heb later God leren kennen door de Here Jezus en vergeving ontvangen. Ik kreeg grip onder de voeten: de Rots op wie ik sta. Er kwam genezing, vrede en mocht met Hem leren wandelen.

Toen ik deze psalm las, verwoordde het mijn persoonlijke verhaal. Voor ik het wist had ik er een lied op, (OK) met beetje dramatische melodie. Zij is voor het eerst (als verrassing) tijdens mijn doop uitgevoerd. Een nieuw leven is als een nieuw lied. Nu volledig gewijd aan God.