Wanneer gij door het water trekt

bijbelboek: (Jes. 43:2-3, NBG) - Henk de Bie, 2002

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet weg spoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de HERE ben uw God, de Heilige Israels, uw Verlosser.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951