Want geen woord, dat van God komt

bijbelboek: (Luc.1:37, NBG) - Henk de Bie, 2002

Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Het Woord van God heeft altijd kracht! Of, zoals de engel tegen Maria zegt: Geen Woord, dat van God komt, kan krachteloos wezen. Geen Woord van God is zonder kracht. Het Woord brengt wat nog niet is, tot stand (zie ook Hebr.11) en het ongelofelijke wordt werkelijkheid – als God spreekt!

Jezus is het vleesgeworden Woord. Maria werd zwanger als maagd. Ongehoord, tot God sprak.

Een eenvoudige tekst, een bijzondere canon.