Want Hij is de levende God

bijbelboek: (Dan. 6:27-28, NBG) - Henk de Bie, 1999

Want Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde.
Hij bevrijdt en redt, en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde,
Hij die Daniël uit de macht der leeuwen heeft bevrijd.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951