Wees niet wijs in eigen ogen

bijbelboek: (Spr. 3:7, NBG) - Henk de Bie, 1999

Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Past als vervolg op bekende liedje op Spr.3:5-6
‘Vertrouw op de Heer met je ganse hart en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken’