Wie onder u vreest de HERE

bijbelboek: (Jes. 50:10, NBG) - Henk de Bie, 2005

Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op zijn God.

© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951