Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?

bijbelboek: (Ps. 24:3-5, HSV) - Henk de Bie, 2017

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.
Hij zal zegen ontvangen van de HEERE, van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Deze tekst gaat over de meest wezenlijke vraag in je leven: Wie mag bij God horen, en voor Hem staan? Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Wie mag staan in Zijn heilige plaats?

  • Wie rein is van handen: doe je de juiste dingen, doe je de dingen goed, kleeft er geen onrecht of oneerlijkheid aan?
  • Wie zuiver is van hart: een puur hart (met een schoon geweten) – volledig, schoon en oprecht. Dat is wat God vraagt.
  • En geen valsheid of onechtheid van binnen, geen neiging daartoe. Dan ook geen valsheid naar buiten via je lippen. Een mooi woord hiervoor is Integriteit, ofwel betrouwbaarheid en echtheid.

Dus van binnen en van buiten rein, zuiver, echt. Dan mag je voor God staan en genieten van Zijn aanwezigheid. Wie kan dat? Welke mens kan voor God staan en blijven (be)staan? Er is maar één Mens die dat kan, en dat is de Here Jezus.

Het antwoord is dus eenvoudig om uit te leggen, maar de praktijk vraagt om niets minder dan alles wat je bent en hebt in Gods handen te leggen. En dat vraagt de bemiddeling en verzoening van niemand minder dan Jezus Christus. Want Hij vervangt ons onechte, vervuilde leven voor dat van Hem. Wat een wonder!

Als je dat kent, zul je zegen ontvangen en gerechtigheid van de God van je heil. Heil: hier staat in het grondwoord de naam van Jezus verstopt… Heil is heel of compleet zijn. Zijn zoals God het bedoeld heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *