Zie, God is mijn heil

bijbelboek: (Jes. 12:2-3, NBG) - Henk de Bie, 2003

Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet.
Want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE en Hij is mij tot heil geweest.
Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Dit lied is geschreven in de tijd dat ik met een hernia liep (tegelijk met een faillissement van het bedrijf waar ik werkte). De tekst heeft mij boven mijn situatie getild, en door deze op muziek te zetten en vaak te zingen werden de woorden levend.

Het woord heil komt 3x voor in deze tekst en betekent heel, compleet. In het Hebreeuws staat hier Yeshuot en Yeshua, idd Jezus’ Naam staat hier 3x centraal. ‘Zie, God is mijn heil’, krijgt een dubbele betekenis: God maakt me compleet, maar ook God is (mijn) Jezus. Ik vertrouw en vrees niet. Mijn sterkte en mijn psalm (lied) is de HERE HERE en Hij is mij tot heil geweest…

Omdat ik vanwege mijn hernia veel rondjes moest lopen, moest ik wegkijken van de pijn en opzien naar God. Want zenuwpijn schreeuwt om aandacht en de steun (krukken) die ik had in werk, gezondheid (en eigenlijk nog een paar onderwerpen) waren even weggeslagen. Hét moment om te leunen op God. Maar daarvoor moet je leren opzien en het echt van Hem te verwachten. Zie God ís mijn heil (gezondheid, vrede, wat ik nodig heb, …).

Ik kon alleen mijn handen omhoog heffen en opzien. God heeft me concreet gedragen in deze tijd. Ik heb me nooit zo optimistisch gevoeld als in deze tijd (tot aan de operatie een half jaar later). Een geheime bron om water van vreugde te putten… uit de bronnen des heils. Ja, ook met pijn en tegenslag, wonderlijke combinatie. God heeft het gedaan.