Dt. 4:39 (NBG) - Weet daarom heden en neemt
2 Kron. 16:9 (HSV) - Want de ogen van de HEERE
Ps. 73:25-26 (NBV) - Wie buiten U heb ik in de hemel?
Ps. 134:3 (NBG) - De Here zeeg’ne u uit Sion
Ps. 104:24 (NBV) - Hoe talrijk zijn Uw werken
Ps. 37:3-6 (HSV) - Vertrouw op de HEERE en doe het goede
Dan. 6:27-28 (NBG) - Want Hij is de levende God
Mt. 28:18-20 (NBG) - Mij is gegeven alle macht
2 Pet. 3:13 (NBG) - Wij verwachten echter naar zijn belofte
2 Pet. 3:13-14 (HSV) - Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte
Op. 5:10 (HSV) - U hebt ons tot koningen en priesters gemaakt