Dt. 32:6,11-12 (NBG) - Is Hij niet uw Vader
Ps. 103:1-5 (HSV) - Loof de HEERE, mijn ziel
Jes. 40:31 (NBG) - Maar wie de HERE verwachten