Joh. 16:24 (NBG) - Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
Gal. 5:22-23 (HSV) - De vrucht van de Geest
Fil. 4:4 (HSV) - Verblijd u altijd in de Heere