Ps. 105:1-5 (NBG) - Looft de HERE, roept zijn naam aan
Ps. 90:12-17 (NBV) - Toon uw daden aan uw dienaren
Jes. 12:4 (NBV) - Loof de Heer, roep Zijn naam uit
Dan. 11:32 (NBG) - Het volk dat zijn God kent
1 Joh. 3:18 (NBG) - Kinderkens, laten wij liefhebben