Mr. 10:45 (NBG) - Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen
Luc. 9:23-24 (NBG) - Indien iemand achter Mij wil komen
Joh. 12:26 (NBG) - Indien iemand Mij wil dienen