Ps. 86:6-7 (NBG) - O HERE, neem mijn gebed ter ore
Ps. 42:9 (NBG) - Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid
Ps. 5:2-4 (NBV) - Hoor mijn woorden HEER
Ps. 141:1-2 (NBV) - HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp
Ps. 5:4 (HSV) - ’s Morgens hoort U mijn stem
Joh. 16:24 (NBG) - Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd
1 Joh.3:21-22 (NBG) - Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt
1 Joh. 5:14 (NBG) - En dit is de vrijmoedigheid