Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Ps. 42:9 (NBG) - Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid
Ps. 145:8-9 (NBG) - Genadig en barmhartig is de HERE