Luc. 18:16-17 (NBG) - Laat de kinderen tot Mij komen
Luc. 12:31-32 (HSV) - Zoek het Koninkrijk van God
2 Tim. 4:18 (NBV) - En de Here zal mij bevrijden van alle boze opzet