Ps. 86:11 (NBG) - Leer mij, HERE, uw weg
Jes. 48:17 (NBG) - Ik ben de HERE, uw God, die u leert
Joh. 14:26 (NBG) - De Trooster, de heilige Geest