2 Kron. 16:9 (HSV) - Want de ogen van de HEERE
Spr. 18:10 (NBG) - De naam des HEREN is een sterke toren
Dan. 11:32 (NBG) - Het volk dat zijn God kent
Nah. 1:7 (NBG) - De HERE is goed, een sterkte ten dage
1 Cor. 16:3-4 (NBV) - Wees waakzaam, volhard in het geloof