Dt. 32:3-4 (NBG) - Ik zal de naam des HEREN uitroepen
Ps. 94:17-19,22 (NBV) - Had de HEER mij niet geholpen
Ps. 92:2-3, 13-16 (NBV) - Het is goed de HEER te loven
Ps. 37:3-6 (HSV) - Vertrouw op de HEERE en doe het goede
Spr. 3:3-4 (NBG) - Dat liefde en trouw u niet verlaten
Kl. 3:22-24 (NBG) - Het zijn de gunstbewijzen des Heren
Mic. 6:8 (NBG) - Hij heeft u bekend gemaakt, o mens
1 Cor. 1:9 (NBG) - God is getrouw
1 Cor. 10:12-13 (NBG) - Daarom, wie meent te staan
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
2 Tim. 2:2 (NBG) - Schuw de begeerte der jeugd