Dt. 32:6,11-12 (NBG) - Is Hij niet uw Vader
Jes. 9:1,5,6 (NBV) - Het volk dat in duisternis ronddoolt
Mt. 5:16 (HSV) - Laat uw licht zo schijnen
Luc. 11:13 (Het Boek) - Hoeveel te meer zal je hemelse Vader
Luc. 12:31-32 (HSV) - Zoek het Koninkrijk van God
Joh. 14:23 (NBG) - Indien iemand Mij liefheeft
Joh. 14:26 (NBG) - De Trooster, de heilige Geest
Ef. 5:20 (HSV) - En dank altijd voor alle dingen