Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Jes. 25:9 (NBG) - Zie, deze is onze God
Rom. 3:23-24 (NBG) - Want allen hebben gezondigd
1 Cor. 1:30 (NBG) - Maar uit Hem is het
Ef. 1:7 (NBG) - En in Hem hebben wij de verlossing
Col. 1:13-14 (NBG) - Hij heeft ons verlost uit de macht
Heb. 9:12 (HSV) - Christus de Hogepriester