Spr. 1:33 (HSV) - Wie naar Mij luistert zal veilig wonen
Jes. 43:1 (NBV) - Wees niet bang
Gal. 5:1 (NBG) - Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn