Dt. 5:33 (NBG) - Heel de weg, die de HERE
Ps. 139:23-24 (NBG) - Doorgrond mij, o God
Ps. 37:3-6 (NBG) - Vertrouw op de HERE en doe het goede
Ps. 25:4-5 (NBG) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 18: 29-35 (NBG) - Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)
Ps. 86:11 (NBG) - Leer mij, HERE, uw weg
Ps. 138:3,5-6 (NBG) - Ten dage dat ik riep
Ps. 68:5 (NBG) - Zingt God, psalmzingt Zijn naam
Ps. 32:7 (NBV) - Bij U ben ik veilig
Ps. 5:8-9 (NBV) - Ik mag door Uw grote liefde
Ps. 37:23-24 (NBG) - Door de HERE worden de schreden
Ps. 143:8-10 (NBV) - Laat mij in de morgen Uw liefde horen
Ps. 27:4, 8,11,13-14 (NBG) - Eén ding heb ik van de HERE gevraagd
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
Ps. 25:4-5 (HSV) - HEERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 139:23-24 (HSV) - Doorgrond mij, o God
Spr. 16:1-3 (NBV) - Een mens stelt zich veel vragen
Spr. 3:5-7 (NBG) - Vertrouw op de Here met uw ganse hart
Jes. 64:5 (NBG) - Gij komt hem tegemoet
Jes. 48:17 (NBG) - Ik ben de HERE, uw God, die u leert