Gal. 5:22-23 (HSV) - De vrucht van de Geest
Fil. 4:4 (HSV) - Verblijd u altijd in de Heere
Fil. 4:5 (HSV) - Uw welwillendheid