Jes. 42:6 (HSV) - Ik de Heere heb U geroepen
Mt. 5:16 (HSV) - Laat uw licht zo schijnen
Gal. 5:22-23 (HSV) - De vrucht van de Geest
Ef. 5:20 (HSV) - En dank altijd voor alle dingen
Fil. 2:3 (HSV) - Doe niets uit eigenbelang
Fil. 4:4 (HSV) - Verblijd u altijd in de Heere
Fil. 4:5 (HSV) - Uw welwillendheid
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd
1 Thes. 5:16-18 (HSV) - Verblijdt u altijd
2 Pet. 3:13-14 (HSV) - Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte