Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
2 Kron. 16:9 (HSV) - Want de ogen van de HEERE
Job 22:21-22 (HSV) - Gewen je toch aan Hem
Ps. 28:7 (NBG) - De HERE is mijn kracht en mijn schild
Ps. 139:23-24 (NBG) - Doorgrond mij, o God
Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Ps. 97:11-12 (NBG) - Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid
Ps. 37:3-6 (NBG) - Vertrouw op de HERE en doe het goede
Ps. 105:1-5 (NBG) - Looft de HERE, roept zijn naam aan
Ps. 61: 3-4 (NBG) - Omdat mijn hart bezwijkt
Ps. 119:9-11 (NBG) - Waarmede zal de jongeling zijn pad
Ps. 26:2-3 (NBG) - Toets mij, HERE, en beproef mij
Ps. 73:25-26 (NBV) - Wie buiten U heb ik in de hemel?
Ps. 141:3-4 (NBV) - Zet een wacht voor mijn mond, HEER
Ps. 90:12-17 (NBV) - Toon uw daden aan uw dienaren
Ps. 119:129-130 (NBV) - Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder
Ps. 131 (NBG) - HERE mijn hart is niet hovaardig
Ps. 27:4, 8,11,13-14 (NBG) - Eén ding heb ik van de HERE gevraagd
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
Ps. 24:3-5 (HSV) - Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?