Ps. 56:4-5 (NBG) - Ten dage dat ik vrees vertrouw ik op U
Ps. 25:14-15 (HSV) - Vertrouwelijk gaat de HEERE om
Spr. 3:7 (NBG) - Wees niet wijs in eigen ogen
Spr. 9:10 (NBG) - De vreze des HEREN is het begin
Spr. 29:25 (NBG) - Vrees voor mensen spant een strik
Jes. 43:1 (NBG) - Vrees niet, want Ik heb u verlost
Jes. 12:2-3 (NBG) - Zie, God is mijn heil
Jes. 41:10 (NBG) - Vrees niet, want Ik ben met u
Jes. 50:10 (NBG) - Wie onder u vreest de HERE
Luc. 12:31-32 (HSV) - Zoek het Koninkrijk van God
Heb. 13:6 (NBG) - Wij kunnen met vertrouwen zeggen
Heb. 13:5-6 (NBV) - Laat uw leven niet beheersen door geldzucht
1 Joh. 4:18,16 (NBG) - Er is in de liefde geen vrees