Ps. 97:11-12 (NBG) - Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid
Ps. 37:3-6 (NBG) - Vertrouw op de HERE en doe het goede
Ps. 119:129-130 (NBV) - Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder
Ps. 43:3-4 (NBV) - Zend uw licht en uw waarheid
Ps. 43:3-5 (NBG) - Zend Uw licht en Uw waarheid
Ps. 37:3-6 (HSV) - Vertrouw op de HEERE en doe het goede
Ps. 89:16-17 (HSV) - Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent
Spr. 4:18 (NBG) - Het pad der rechtvaardigen
Jes. 50:10 (NBG) - Wie onder u vreest de HERE
Jes. 50:10 (HSV) - Wie is er onder u die de HEERE vreest
Mic. 7:7-8 (NBG) - Maar ik zal uitzien naar de HERE
Mt. 5:16 (HSV) - Laat uw licht zo schijnen
Joh. 8:12 (NBG) - Ik ben het licht der wereld
Joh. 8:12 (Het Boek) - Ik ben het licht van de wereld
Joh. 8:12 (HSV) - Ik ben het Licht der wereld
Fil. 2:14-15 (NBG) - Doet alles zonder mopperen
1 Joh. 1:7 (NBG) - Maar indien wij in het licht wandelen
1 Joh. 1:5-7 (NBG) - God is licht en in Hem