Ps. 145:8-9 (NBG) - Genadig en barmhartig is de HERE
Ps. 90:12-17 (NBV) - Toon uw daden aan uw dienaren
Joël 2:13 (NBG) - Scheurt uw hart en niet uw klederen
Rom. 3:23-24 (NBG) - Want allen hebben gezondigd
2 Cor. 9:7 (NBG) - God heeft de blijmoedige gever lief
2 Cor. 12:9 (NBV) - Je hebt niet meer dan mijn genade nodig
Ef. 2:8-10 (NBG) - Want door genade zijt gij behouden
Ef. 1:7 (NBG) - En in Hem hebben wij de verlossing
Ef. 1:2 (Engels) - Grace be to you
Fmon 3 (NBG) - Genade zij u
Heb. 4:16 (NBG) - Laten wij daarom met vrijmoedigheid