Dt. 32:3-4 (NBG) - Ik zal de naam des HEREN uitroepen
Ps. 9:11 (NBG) - Daarom vertrouwen op U
Ps. 105:1-5 (NBG) - Looft de HERE, roept zijn naam aan
Ps. 68:5 (NBG) - Zingt God, psalmzingt Zijn naam
Ps. 91:14-16 (NBG) - Omdat hij Mij zeer bemint
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
Ps. 89:16-17 (HSV) - Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent
Ps. 103:1-5 (HSV) - Loof de HEERE, mijn ziel
Spr. 18:10 (NBG) - De naam des HEREN is een sterke toren
Jes. 43:1 (NBG) - Vrees niet, want Ik heb u verlost
Jes. 50:10 (HSV) - Wie is er onder u die de HEERE vreest
Jes. 12:4 (NBV) - Loof de Heer, roep Zijn naam uit
Jes. 43:1 (NBV) - Wees niet bang
Zach.14:9 (NBG) - En de HERE zal koning worden
Mt. 28:18-20 (NBG) - Mij is gegeven alle macht
Joh. 16:24 (NBG) - Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden
Joh. 14:26 (NBG) - De Trooster, de heilige Geest
Joh. 1:12-13 (VH) - Maar allen die Hem hebben aangenomen
Ef. 5:20 (HSV) - En dank altijd voor alle dingen
Col. 3:17 (NBG) - En al wat u doet, in woord of in werk