Ps. 55:23 (NBG) - Werp uw bekommernis op de HERE
Ps. 94:17-19,22 (NBV) - Had de HEER mij niet geholpen
1 Pet. 5:7 (NBG) - Werpt al uw bekommernis op Hem