Ps. 4:9 (NBG) - In vrede zal ik mij te ruste begeven
Ps. 131 (NBG) - HERE mijn hart is niet hovaardig
Spr. 6:6-11 (NBV) - Ga naar de mieren, luiaard
Jes. 30:15 (NBG) - Door bekering en rust
Jer. 6:16 (NBG) - Gaat staan aan de wegen en ziet