Ps. 145:8-9 (NBG) - Genadig en barmhartig is de HERE
Ef. 4:32 (NBG) - Weest jegens elkander vriendelijk
Heb. 4:16 (NBG) - Laten wij daarom met vrijmoedigheid