Fil. 1:6 (NBG) - Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd
Fil. 1:9-11 (NBV) - En ik bid dat uw liefde blijft groeien
Fil. 2:14-15 (NBG) - Doet alles zonder mopperen
Fil. 2:3 (HSV) - Doe niets uit eigenbelang
Fil. 3:20 (NBG) - Wij zijn burgers van een rijk
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd
Fil. 4:8 (HSV) - Bedenk al wat waar is
Fil. 4:4 (HSV) - Verblijd u altijd in de Heere
Fil. 4:5 (HSV) - Uw welwillendheid
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd