Fil. 1:9-11 (NBV) - En ik bid dat uw liefde blijft groeien
1 Thes. 5:23-24 (NBG) - En Hij, de God des vredes
Judas 24-25 (VH) - Hem nu die machtig is