Ps. 28:7 (NBG) - De HERE is mijn kracht en mijn schild
Ps. 13 (NBV) - Hoe lang nog, HEER
Sef. 3:17 (NBG) - De HERE, uw God, is in uw midden