Medleys

Op deze pagina staan een aantal medleys van de liedjes, die je kunt downloaden. Met dank aan Daniël die deze heeft uitgewerkt.

Medley 1: Ps.139:23-24 (Doorgrond mij) + Rom.5:8 (God echter bewijst zijn liefde) + Ps.13:6 (Ik echter vertrouw)  PDF Midi

medley-1-page1 medley-1-page2 medley-1-page3

Medley 2: Op.3:20 (Zie, Ik sta aan de deur) + 1 Joh.2:1-2 (En als iemand gezondigd heeft) + 2 Cor.5:17 (Zo is dan wie in Christus is) PDF Midi

medley-2-page1 medley-2-page2 medley-2-page3

Medley 3: Spr.3:7 (Wees niet wijs in eigen ogen) + Ps.34:9 (Smaakt en ziet) + Dt.5:33 (Heel de weg)  PDF Midi

medley-3-page1 medley-3-page2 medley-3-page3

Medley 4: Jes.43:1 (Vrees niet, want Ik heb u verlost) + Ps.55:23 (Werp uw bekommernis) + Ps.28:7 (De Here is mijn kracht en mijn schild) PDF Midi

medley-4-page1 medley-4-page2 medley-4-page3

Medley 5: Ef.4:32 (Weest jegens elkander vriendelijk) + Joh.13:34-35 (Een nieuw gebod) PDF Midi

medley-5-page1 medley-5-page2 medley-5-page3

Medley 6: 1 Joh.1:7 (Maar indien wij in het licht wandelen) + 1 Joh.1:9 (Indien wij onze zonden belijden) + Ef.1:7 (En in Hem hebben wij de verlossing) PDF Midi

medley-6-page1 medley-6-page2 medley-6-page3

Medley 7: Ps.16:8 (Ik stel mij de Here bestendig voor ogen) + Jes.26:4-5 (Standvastige zin) + Jer.17:7 (Gezegend is de man) PDF Midi

medley-7-page1 medley-7-page2 medley-7-page3

Medley 8: Joh.1:29 (Zie het Lam Gods) + Jer.31:3 (Ik heb u liefgehad) + Joh.12:26 (Indien iemand Mij wil dienen) PDF Midi

medley-8-page1 medley-8-page2 medley-8-page3

Medley 9: Joh.6:29 (Dit is het werk Gods) +Rom.10:11 (Al wie op Hem zijn geloof bouwt) + Rom.11:36 (Want uit Hem) PDF  Midi

Medley 10: Ps.50:15 (Roep Mij aan ten dage der benauwdheid) + Gal.5:1 (Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn) + Rom.15:13 (De God nu der hope vervulle u) PDF Midi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebreeuwse psalm